„NEUROPSYCHOLOG”

    Diagnoza - Pomoc - Rehabilitacja

NEUROPSYCHOLOG

Mgr Paweł Krukow

Psycholog po specjalizacji klinicznej na UMCS w Lublinie. Zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną osób z różnymi dysfunkcjami mózgu, szczególnie po urazach czaszkowo-mózgowych i udarach. Jestem asystentem i doktorantem w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, współpracuję także z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie gdzie prowadzę szkolenia z zakresu neuropsychologii klinicznej i konsultuję pacjentów z dysfunkcjami mózgu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (w 2006 roku wyróżniony nagrodą Virtuti Medicinali PTNeur)

„Neuropsycholog” to moja jednoosobowa firma, której działalność jest zogniskowana na indywidualnej pomocy osobom, których problemy wynikają z dysfunkcji mózgu o różnej etiologii. Ukończyłem różne szkolenia i warsztaty z zakresu diagnozy klinicznej i rehabilitacji neuropsychologicznej. Moim głównym obszarem zainteresowań praktycznych i naukowych są skutki uszkodzeń płatów czołowych i prawej półkuli i ich wpływ na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczne i osobowość chorych a także szeroko pojęta diagnoza i terapia neuropsychologiczna.

 

______________________________________________________________________________

„NEUROPSYCHOLOG”

     Paweł Krukow

 NIP:825-193-75-18

  REG.: 060187322