„NEUROPSYCHOLOG”

    Diagnoza - Pomoc - Rehabilitacja

USŁUGI

Główną zaletą oferowanych usług jest możliwość ich realizacji w domu pacjenta. „Neuropsycholog” pracuje z pacjentem i jego rodziną w jego środowisku. Oznacza to, że nie ma potrzeby dojeżdżania do jakiegokolwiek ośrodka, diagnoza i rehabilitacja odbywa się w domu pacjenta.

 

Osoby z nabytymi dysfunkcjami mózgu często nagle tracą wiele ważnych umiejętności, niezbędnych do samodzielnego życia i realizowania swoich celów i marzeń. Członkowie ich rodzin; rodzice, małżonkowie, dzieci najczęściej są zadziwieni tym, jak ich bliscy się zmieniają pod wpływem dysfunkcji mózgu, jak bardzo są niesamodzielni i jak trudno wrócić im do dawnego życia. Nierzadko też u pacjentów obserwuje się zachowania, które trudno zrozumieć, a nieraz też trudno zaakceptować.

 

W Polsce, w tym w Lublinie i Warszawie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to osoba, z uszkodzeniem mózgu ma zapewnioną opiekę neurologiczną, ale zbyt rzadko ocenia się jej funkcjonowanie psychologiczne, a z reguły po wyjściu ze szpitala nie ma możliwości kontynuowania terapii neuropsychologicznej — czyli usprawniającej pracy nad funkcjami psychicznymi, zachowaniem pacjenta, które dość często są właśnie jedynymi pozostałościami dysfunkcji mózgu — jednocześnie właśnie tymi, które uniemożliwiają pacjentowi powrót do prawdziwej samodzielności.

 

Neuropsycholog” oferuje:

 

· Profesjonalną edukację najbliższych pacjenta odnośnie jego stanu, uwarunkowań jego  funkcjonowania, natury problemów neuropsychologicznych, sposobów postępowania z pacjentem w jego środowisku,

· Rzetelną, specjalistyczną diagnozę i rehabilitację neuropsychologiczną dorosłych i dzieci,

· Wystawianie odpowiednich opinii i zaświadczeń na piśmie,

· Konsultowanie szczególnych trudności z innymi neuropsychologami, psychoterapeutami, psychiatrami,

· Wsparcie psychologiczne,

· Możliwość interwencji psychologicznej na sygnał pacjenta lub członka jego rodziny w sytuacjach kryzysowych.

Diagnoza neuropsychologiczna — specyficzna ocena funkcjonowania psychospołecznego (poznawczego, emocjonalnego, językowego, społecznego) osoby u której doszło do uszkodzenia mózgu, lub okresowego zaburzenia jego działania.

Możliwe są następujące formy oceny:

· Pełna diagnoza wszystkich podstawowych kompetencji psychologicznych. Diagnozę taką należy przeprowadzić w stosunku do osób w ten sposób wcześniej nie diagnozowanych.

· Ocena spostrzegania, orientacji,

· Funkcji językowych, komunikacji,

· Pamięci,

· Uwagi,

· Emocji,

· Zachowań społecznych,

· Nieprawidłowych zachowań interpersonalnych — impulsywności, agresji, obniżonej wrażliwości na uczucia innych osób,

· Funkcji wykonawczych — planowania, rozwiązywania problemów, poprawiania własnych błędów etc.,

· Samoświadomości, krytycyzmu, wglądu.

DIAGNOZA   NEUROPSYCHOLOGICZNA

Rehabilitacja neuropsychologiczna to swoista terapia funkcji zaburzonych w wyniku uszkodzenia mózgu — np. języka, pamięci, uwagi, myślenia etc.

Rehabilitacja najczęściej jest długotrwałym procesem, ale ma ona swoją potwierdzoną skuteczność, choć nierzadko pewne deficyty u niektórych osób z uszkodzeniami mózgu są bardziej trwałe niż inne.

Współczesne trendy w rehabilitacji neuropsychologicznej ukierunkowują ten proces tak, aby w terapię zaangażowana była rodzina chorego. Dzięki temu, jego bliscy odzyskują poczucie wpływu na swoją sytuację i rehabilitacja może być do końca prowadzona w domu pacjenta. Psycholog czy neuropsycholog monitoruje tylko co określony czas (np. trzy miesiące) postępy chorego i modyfikuje program rehabilitacji tak, aby na bieżąco dotyczył on realnych trudności pacjenta.

Możliwe są następujące formy terapii:

· Konstrukcja zindywidualizowanego, integralnego programu rehabilitacji dostosowanego do konkretnych problemów pacjenta i jego pełna realizacja,

· Nauczenie bliskich pacjenta wybranych metod terapii i zastosowania indywidualnego programu rehabilitacji, tak, aby oni mogli prowadzić terapię — z monitorowaniem postępów przez specjalistę.

REHABILITACJA   NEUROPSYCHOLOGICZNA